Centrale Raad van Beroep, 15-07-2011 / 08-6595 AKW


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BR1905
Datum15-07-2011
InhoudsindicatieAnders dan in eerdere rechtspraak (zie onder meer voornoemde uitspraak van 26 juni 2001) is de Raad echter thans van mening dat de gerechtvaardigdheid van de koppelingswetgeving zoals die gestalte heeft gekregen in artikel 6, tweede lid, van de AKW, niet opgaat voor ouders die met hun kind(eren) voor de overheid kenbaar al langere tijd in Nederland verblijven, waarvan in ieder geval een zekere tijd rechtmatig in de zin van artikel 8, onder f, g of h van de Vw, en inmiddels een zodanige band met Nederland hebben opgebouwd dat zij, mede met inachtneming van de arresten van de Hoge Raad van 21 januari 2011 (LJN BP1466) en 4 maart 2011 (LJN BP6285) geacht kunnen worden ingezetenen van Nederland te zijn. Voor ouders in deze omstandigheden die bovendien ten tijde in geding rechtmatig in Nederland verbleven, acht de Raad de in artikel 6, tweede lid, van de AKW neergelegde algemene uitsluiting van het recht op kinderbijslag op grond van hun verblijfsstatus geen evenredig middel om de doelstelling van de koppelingswetgeving te bereiken.
Recht.nl artikelRechter: kinderbijslag voor in Nederland verblijvende kinderen (08-08-2011)
Anders dan in eerdere rechtspraak is de Centrale Raad van Beroep van mening dat ouders die met hun kind(eren) voor de overheid kenbaar al langere tijd in Nederland verblijven en inmiddels een zodanige band met Nederland hebben opgebouwd dat zij geacht kunnen worden ingezetenen van Nederland te zijn, recht hebben op kinderbijslag.
> Kinderbijslag voor in Nederland verblijvende kinderen (Rechtspraak.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 15-07-2011, 08/6595 AKW enz.
USZ 2011/224
Koppelingswetgeving. Langdurig verblijf in Nederland. Ingezetene. Zorgplicht voor in Nederland verblijvende kinderen. Algemene uitsluiting van kinderbijslag geen evenredig middel.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 15-07-2011, 08/6595 AKW enz.
NJB 2011, 1599
Koppelingswetgeving. Langdurig verblijf in Nederland. Ingezetene. Zorgplicht voor in Nederland verblijvende kinderen. Algemene uitsluiting van kinderbijslag geen evenredig middel. Het ontbreken van een verblijfstitel als in art. 6 lid 2 AKW bedoeld, kan onder omstandigheden niet langer in de weg staan aan toekenning van kinderbijslag.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 15-07-2011, 08/6595 AKW enz. (met noot)
P.E. Minderhoud
«JV» 2011/393
Kinderbijslag. Koppelingswet. Rechtmatig verblijf. Ingezetene. Gezinsleven. Kinderen, recht van.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 15-07-2011, 08/6595 AKW enz.
JB 2011/202
Koppelingswetgeving. Langdurig verblijf in Nederland. Ingezetene. Zorgplicht voor in Nederland verblijvende kinderen. Algemene uitsluiting van kinderbijslag geen evenredig middel. Het ontbreken van een verblijfstitel als in art. 6, lid 2 van de AKW bedoeld, kan onder omstandigheden niet langer in de weg staan een toekenning van kinderbijslag.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 15-07-2011, 08/6595 AKW enz. (met noot)
G.J. Vonk
RSV 2012/238
Koppelingsbeginsel AKW in strijd met het discriminatieverbod van EVRM
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP1466 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP6285 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG8776 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW7740 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AV0197 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG8789 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2001:AB2324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AY5560 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BO9924 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW7740 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:994 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:277 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY5173 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1170 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW5328 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ1256 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY6418 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BU5435 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ3350 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ3349 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ3348 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY6416 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ3347 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3286
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1136
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BY7769
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3279
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:273
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:832
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:830
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:829
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1178
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1090
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:993
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:992
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BV3401
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BV6443
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BW8488
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW7740
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW7553
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2011:BR4238
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2246
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1052
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1039
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1037
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1036
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1035
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:228
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3852
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3850
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3849
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3848
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3847
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3845
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3844
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3843
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3020
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3019
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:496
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:343
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:281
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:280
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:272
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:270
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ3352
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ3351
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2207
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1374
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1373
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1372
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1305
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1171
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:995
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:984
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:983
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:976
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BX1043
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BX3470
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BW7581
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BY3982
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ0348
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BW8524
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BW8506
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BW8498
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BW8485
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2012:BW7036
Gerelateerd ECLI:NL:RBASS:2011:BU1902