Centrale Raad van Beroep, 12-07-2011 / 10-5233 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BR2237
Datum12-07-2011
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag om bijzondere bijstand voor inrichtingskosten. Toekenning bijzondere bijstand voor verhuiskosten. De situatie van appellant was niet te vergelijken met die van degenen die uit een langdurige detentie of (psychiatrische) opname komen en opnieuw een woning betrekken. Van een opnieuw betrekken van een woning na een periode niet over eigen woonruimte te hebben beschikt was geen sprake. Appellant betrok immers zijn nieuwe woning onmiddellijk nadat hij zijn oude woning had verlaten. Verder kan het feit dat appellant sedert 2006 onder behandeling stond bij een psycholoog bij De Waag niet op één lijn gesteld worden met een opname in een psychiatrische kliniek.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM3103 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5028 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO2750
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3174
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2498
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2639
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1125
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY3628
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV7961