Centrale Raad van Beroep, 26-07-2011 / 09-4365 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BR3546
Datum26-07-2011
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag bijstand in de vorm van een rentedragende lening omdat er geen sprake is van een levensvatbaar bedrijf. Het advies van het IMK is niet op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen en bevat geen feitelijke onjuistheden. Wel kan de Raad appellant volgen in zijn betoog dat de in het advies gemaakte vergelijking tussen zijn bedrijf en dat van enkele relevante marktleiders als Google en Marktplaats vanwege de omvang van het bedrijf van appellant in verhouding tot die marktleiders niet opgaat. Gelet op de onderbouwing van het advies van het IMK voor het overige, ziet de Raad daarin evenwel geen grond voor het oordeel dat de conclusie van het IMK over de levensvatbaarheid van het bedrijf van appellant (uiteindelijk) niet deugdelijk is gemotiveerd. Appellant heeft geen objectieve gegevens, zoals een deskundig tegenadvies, overgelegd die zijn stelling, dat wl sprake is van een levensvatbaar bedrijf, kunnen onderbouwen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:AZ5973 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW3252 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:908
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2251