Centrale Raad van Beroep, 09-09-2011 / 10-6943 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BS1122
Datum09-09-2011
InhoudsindicatieWeigering WAO-uitkering. Aan medische rapportages komt, indien deze op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen, geen inconsistenties bevatten en concludent zijn, een bijzondere waarde toe in die zin dat het Uwv zijn besluiten omtrent de arbeidsongeschiktheid van een betrokkene op dit soort rapportages mag baseren. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat het verzekeringsgeneeskundig onderzoek niet op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden. Uit de rapportage van de bezwaarverzekeringsarts komt naar voren dat appellant in het kader van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek op verzoek van het Uwv in Marokko is onderzocht door artsen van de CNSS en dat de verzekeringsarts alle omtrent appellant beschikbare medische gegevens, waaronder informatie van de behandelend artsen, bij zijn beoordeling heeft betrokken. Het standpunt van appellant dat de rapportage van de bezwaararbeidsdeskundige ondeugdelijk is, treft geen doel.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AT9828 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:AZ6138 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AR8889 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2670 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA3794 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4016 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1269 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1943
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3718
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3758
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3647
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2040
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2014
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1120
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3790
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA2257
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA0391
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:3005
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX7029