Centrale Raad van Beroep, 20-10-2011 / 09-4253 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BU1926
Datum20-10-2011
InhoudsindicatieVerzoek om uitstel zitting is te laat gedaan. Ontslag wegens ernstige mate van onbekwaamheid of ongeschiktheid voor het verrichten van zijn functie uit andere hoofde dan wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een ontslag wegens ongeschiktheid voor het vervullen van de functie als hier aan de orde in het algemeen niet toelaatbaar als de ambtenaar niet op zijn functioneren of gedrag is aangesproken en in de gelegenheid is gesteld dit te verbeteren.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 20-10-2011, 09/4253 AW
TAR 2012, 45
Ontslag groepsleerkracht wegens ongeschiktheid anders dan door ziekte of gebreken.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1098 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2177 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:33 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ4250 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1666 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:906 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4802
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1224
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ7883
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:4442
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:1198
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4603
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3972
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3440
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2440
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2183
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1692
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:292
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:1566
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3723
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2085
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ5139
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2689
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1828
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:2013
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:1972
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:4647
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:11412
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:6006
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2438
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2227
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:959
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:852
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:686
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:474
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:1131
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:1080
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:3135
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1844
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1424
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1246
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1135
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:854
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:100
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4308
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4296
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3293
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1847
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:659
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:351
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:246
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1501
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2012:BY8159