Centrale Raad van Beroep, 11-11-2011 / 10/2802 WAO + 10/5830 WAO + 11/2521 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BU4266
Datum11-11-2011
InhoudsindicatieDe Raad acht het niet onaannemelijk dat appellant door de nabetaling van de WAO-uitkering belastingschade zal lijden. Naar het oordeel van de Raad kunnen ook de nadelige financiŽle gevolgen van de nabetaling ineens voor de zorgtoeslag en de studiefinanciering voor afzonderlijke veroordeling tot vergoeding van schade in aanmerking komen. De Raad acht thans evenmin gronden aanwezig om het verzoek ten aanzien van deze schade te honoreren. De Raad wijst appellant volledigheidshalve en onder verwijzing naar het verhandelde ter zitting van de Raad van 2 september 2011, op de mogelijkheid om bij het Uwv een zelfstandig schadebesluit te verzoeken, indien na toepassing van de fiscale mogelijkheden feitelijk nog schade resteert. Voor een afzonderlijke veroordeling tot vergoeding van schade naast de reeds door het Uwv toegekende wettelijke rente is geen plaats. Het verzoek daartoe van appellant dient daarom te worden afgewezen. Vernietiging aangevallen uitspraak behoudens voor zover daarbij is bepaald dat het Uwv een nieuw besluit op bezwaar dient te nemen met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank. Beroep tegen besluit 2 is gegrond. Het beroep tegen besluit 3 zal ongegrond worden verklaard.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 11-11-2011, 10/2802, 10/5830
USZ 2011/353
Belastingschade ten gevolge van nabetaling ineens. Concreet en onderbouwd verzoek met uitgewerkte opgave van de geleden belastingschade. Eerst fiscale mogelijkheden bezien om tot schadevermindering te komen. Zelfstandig schadebesluit.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2002:AF0902 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2954
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3354
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3058
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1220
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:3024
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1485
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4312
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BY0689