Centrale Raad van Beroep, 22-11-2011 / 10/2136 WWB + 10/2144 WWB + 10/2145 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BU5865
Datum22-11-2011
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. Evenals de rechtbank is de Raad van oordeel dat de bevindingen een toereikende grondslag bieden voor het standpunt van het College dat appellant niet duurzaam gescheiden leefde van appellante. Dat, zoals is aangevoerd, appellant uitsluitend in de woning van appellante verbleef om te bidden voor de kinderen leidt, wat daar verder ook van zij, niet tot een ander oordeel. De aard van de relatie van betrokkenen, hun subjectieve beleving daaromtrent en het motief op grond waarvan zij niet (langer) duurzaam gescheiden leven, dienen voor de toepassing van de WWB buiten beschouwing te blijven.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4344
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2482
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2146
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3405
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2808
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3957
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:805
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1446
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW4459