Centrale Raad van Beroep, 06-12-2011 / 09-4618 WWB + 09-6003 WWB + 10-4584 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BU7336
Datum06-12-2011
InhoudsindicatieIntrekking bijstand. Terugvordering. Overschrijding toepasselijke grens van het vrij te laten vermogen. Schending inlichtingenverplichting. Vernietiging van de aangevallen uitspraak omdat de rechtbank buiten de omvang van het geding is getreden. Appellant heeft ten aanzien van de eerste ter beoordeling staande periode niet aannemelijk gemaakt dat het tegoed op de Fortis-rekening niet aan hem toebehoorde, maar aan zijn ouders. Ten aan zien van de tweede ter beoordeling staande periode is de grondslag van de intrekking onjuist omdat de toepasselijke grens van het vrij te laten vermogen niet meer wordt overschreden. Appellant heeft echter, mede gelet op de wisselende verklaringen die hij heeft afgelegd over de besteding van het geld, de verklaringen die zijn ouders tijdens verhoor hebben afgelegd en het ontbreken van verifieerbare gegevens, niet aannemelijk gemaakt dat de kasopname van 109.000,- is aangewend op de door hem gestelde wijze. Door het verzwijgen van de rekening bij Fortisbank, het tegoed op deze rekening, de kasopname en de niet eenduidige verklaringen die appellant heeft afgelegd over de besteding van de kasopname heeft appellant de op hem rustende inlichtingenverplichting geschonden, waardoor het recht op bijstand over de tweede ter beoordeling staande periode niet kan worden vastgesteld. Weigering bijstand. Niet is komen vast te staan wat er met kasopname van 109.000,-- is gebeurd waarmee appellant de op hem rustende inlichtingenverplichting heeft geschonden waardoor niet kan worden vastgesteld of hij in de twee afzonderlijk voorliggende beoordelingsperiodes in bijstandbehoevende omstandigheden verkeerde.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 06-12-2011, 09/4618 WWB, 09/6003 WWB, 10/4584 WWB
USZ 2012/11
Afwijzing aanvraag, Kasopname vier jaar vóór aanvraag, Onduidelijkheid besteding, Bewijslast.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG1394 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW9784 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2265
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1359
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4026
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3827
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3597
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:679
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA3212
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2644
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1307
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX3881
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:BV1675