Centrale Raad van Beroep, 02-12-2011 / 10-4344 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BU7532
Datum02-12-2011
InhoudsindicatieEigen risicodrager. Bezwaar niet-ontvankelijk. De verzending van het besluit van 5 juni 2002 is door het Uwv aannemelijk gemaakt. Dat besluit was voorzien van een juiste adressering. De ontvangst van dat besluit kan redelijkerwijs niet worden betwijfeld. Uit de besluitvorming komt duidelijk naar voren dat (de rechtsvoorganger van) appellant verschillende malen kennis heeft kunnen nemen van het besluit van het Uwv. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat volgens vaste rechtspraak appellant in het kader van de besluitvorming omtrent het aanvragen van het eigen risicodragerschap een eigen onderzoeksplicht had. Op de betreffende besluitvorming inzake de herziening van de WAO-uitkering is naar aanleiding van de latere besluitvorming niet gereageerd door appellant, met name niet in de zin dat bedoelde herziening hem niet bekend was. Met de indiening in augustus 2009 van het bezwaarschrift is de daarvoor geldende termijn ruimschoots en niet verschoonbaar overschreden.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 02-12-2011, 10/4344 WAO (met noot)
K. van Someren
RSV 2012/86
Eigen risicodragerschap - verschoonbaarheid termijnoverschrijding.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ9423 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3956
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4238
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2674
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1015
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:355
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:324
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:851
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1084
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1775
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:624
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3424
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3411
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2852
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:52
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3486
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3405
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1886