Centrale Raad van Beroep, 08-12-2011 / 11-1486 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BU9157
Datum08-12-2011
InhoudsindicatieTijdelijke aanstelling niet verlengd. De bij besluit tot verlenging van de tijdelijke aanstelling vermelde beŽindiging van rechtswege heeft geen formele rechtskracht gekregen. Het gaat slechts om de aankondiging van een rechtsgevolg dat zal zijn verbonden aan een (eventueel) nader te nemen besluit. Anders dan de rechtbank heeft overwogen, is voor betrokkene geen vaste aanstelling ontstaan. Het voert te ver om de vaste rechtspraak door te trekken naar een geval zoals hier aan de orde, waarin betrokkene niet door een andere overheidswerkgever bij appellant was gedetacheerd, maar door een particulier uitzendbureau op basis van een uitzendovereenkomst aan appellant ter beschikking was gesteld. Vernietiging aangevallen uitspraak. Appellant heeft zich terecht onder de hier aan de orde zijnde omstandigheden niet gehouden geacht om het dienstverband nog verder te verlengen. Beroep ongegrond.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 08-12-2011, 11/1486 AW
TAR 2012, 75
Niet verlengen tijdelijke aanstelling parkeercontroleur; geen conversie in vaste aanstelling; uitzendovereenkomst
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AH9041 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AF8422 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AR6912 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2389 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2181 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1503
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1470
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2012:BY2812