Centrale Raad van Beroep, 20-12-2011 / 09-6072 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BV0075
Datum20-12-2011
InhoudsindicatieOplegging maatregel. Verlaging bijstand. De Bestuurscommissie heeft de juiste grondslag voor de opgelegde maatregel gehanteerd. De intrekking en terugvordering zijn door een eerdere afgesloten procedure een vaststaand gegeven. Dit brengt niet mee dat de schending van de inlichtingenverplichting en het gehanteerde benadelingsbedrag ook in onderhavig geding met betrekking tot de opgelegde maatregel, wat een bestraffende sanctie is, zonder meer vaststaande gegevens zijn. Er bestaat in het onderhavige geval geen grond is voor het oordeel dat het benadelingsbedrag onjuist is vastgesteld. Het (standaard)regime onder de WWB schrijft een zwaardere sanctie voor dan het (standaard)regime van de Abw. Daarom heeft de Bestuurscommissie terecht het (standaard)sanctieregime van de Abw tot uitgangspunt genomen bij de vaststelling van de omvang en de duur van de op te leggen verlaging. Er bestaat geen grond om de maatregel nog verdergaand te matigen. Geen dringende reden op grond waarvan van het geheel of gedeeltelijk opleggen van een sanctie kan worden afgezien.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 20-12-2011, 09/6072 WWB
NJB 2012, 367
(...)
4.1.1. De Raad stelt voorop dat de bij wijze van maatregel toegepast verlaging moet worden aangemerkt als een bestraffende sanctie. De verlaging is immers gericht op sanctionering van schending van de inlichtingenverplichting bovenop de intrekking van de bijstand en de terugvordering van hetgeen als gevolg van de schending onverschuldigd aan bijstand is betaald.
(...)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 20-12-2011, 09/6072 WWB
USZ 2012/36
Maatregel na intrekking en terugvordering bijstand. Bestraffende sanctie. Benadelingsbedrag geen vaststaand gegeven.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 20-12-2011, 09/6072 WWB (met noot)
C.L.G.F.H. Albers
JB 2012/54
Formele rechtskracht intrekkings- en terugvorderingsbesluit. Maatregel schending inlichtingenplicht. Afzonderlijke beoordeling. Nieuwe vaststelling feiten.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 20-12-2011, 09/6072 WWB (met noot)
H. van Deutekom
RSV 2012/80
Maatregel na eerder, in rechte onaantastbaar geworden besluit tot intrekking en terugvordering - punitieve sanctie - schending inlichtingenverplichting en hoogte schadebedrag zijn geen vaststaande gegevens.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 20-12-2011, 09/6072 WWB
AB 2012/94
Formele rechtskracht intrekkings- en terugvorderingsbesluit. Schending inlichtingenplicht. Verlaging van bijstand. Bestraffende sanctie.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 20-12-2011, 09/6072 WWB (met noot)
C.L.G.F.H. Albers
«JIN» 2012/91
Formele rechtskracht intrekkings- en terugvorderingsbesluit. Maatregel schending inlichtingenplicht. Afzonderlijke beoordeling. Nieuwe vaststelling feiten.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AY5576 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK4278
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BC5490
Gerelateerd ECLI:NL:RBMID:2005:AU7674
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1801 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2451 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1807 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4626 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2391 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BX1377
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2393
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3809
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2394
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:10366
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2013:11995
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW5504