Centrale Raad van Beroep, 17-01-2012 / 09-3927 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BV1077
Datum17-01-2012
InhoudsindicatieIntrekking bijstand. Terugvordering. Schending inlichtingenverplichting. Maatregel. Voor de Raad bestaat geen noodzaak zich een oordeel te vormen omtrent de rechtmatigheid van het bewijs dat door middel van het strafrechtelijke onderzoek is verkregen, omdat er geen aanknopingspunt is voor het oordeel dat dat bewijs is verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht. Het College mocht zijn besluitvorming baseren op de in het dossier voorhanden zijnde documenten. Geen aanknopingspunten voor het oordeel dat appellant niet aan zijn verklaringen gehouden mag worden. Appellant heeft in strijd met de op hem rustende wettelijke inlichtingenverplichting de op geld waardeerbare werkzaamheden in de hennepkwekerij voor het College verzwegen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BB6232
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2723
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3780
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1371
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW8756
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:3927
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY6599