Centrale Raad van Beroep, 25-01-2012 / 11-1010 AWBZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BV1943
Datum25-01-2012
InhoudsindicatieWeigering uitbreiding van de indicatie voor de functie verpleging. Er moet van de bindende inhoud van de vaststellingsovereenkomst worden uitgegaan. De tekst van de leden van artikel 2 in onderlinge samenhang bezien, onderschrijft de stelling van appellante dat is voorzien in een continuering van de indicaties (hierna: de basisindicaties) behoudens de tijdelijke uitbreiding, voor de duur van vijf jaren. Met betrekking tot de indicatie voor de functie persoonlijk verzorging heeft CIZ in strijd met de rechtszekerheid gehandeld. Vernietiging aangevallen uitspraak. Vernietiging bestreden besluit. De Raad voorziet zelf in de zaak.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 25-01-2012, 11/1010 AWBZ
RSV 2012/94
Weigering uitbreiding van de indicatie voor de functie verpleging — vaststellingsovereenkomst — rechtszekerheid.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL0838
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI5266
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1242
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY6796