Centrale Raad van Beroep, 09-02-2012 / 10-4238 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BV6261
Datum09-02-2012
InhoudsindicatieTijdelijke aanstelling wordt niet in een vaste aanstelling omgezet. Er is geen aanstelling van rechtswege ontstaan. Met betrekking tot de werkzaamheden die appellante als buitengriffier heeft verricht is geen sprake geweest van een (proeftijd)aanstelling. Het subsidiaire betoog van appellante dat erop neerkomt dat de door haar in haar hoedanigheid als buitengriffier verrichte werkzaamheden dezelfde werkzaamheden zijn als welke zij aansluitend als gerechtssecretaris heeft verricht, slaagt evenmin. Het niet voortzetten van de tijdelijke aanstelling na afloop van de proeftijd kan de rechterlijke toetsing doorstaan. Appellante wordt niet gevolgd in haar stelling dat zij niet bekend was met de eis dat zij ook de werkzaamheden ten behoeve van meervoudige strafzaken vr het einde van de proeftijd diende te beheersen. Het bestuur heeft in redelijkheid kunnen concluderen dat appellante niet voldeed aan de redelijkerwijs te stellen eisen en verwachtingen en dat zij ook niet binnen afzienbare tijd daaraan alsnog zou kunnen voldoen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 09-02-2012, 10/4238 AW (met noot)
L.S. van Loon
Trema, nr. 6, 2012, p. 215
Ambtenaarschap buitengriffier. Vaste aanstelling via conversie.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 09-02-2012, 10/4238 AW
TAR 2012, 98
Weigering vaste aanstelling gerechtssecretaris na proeftijdaanstelling.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP8848
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AA7081
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4161