Centrale Raad van Beroep, 17-02-2012 / 10/4663 AKW + 10/7016 AKW


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BV7633
Datum17-02-2012
InhoudsindicatieHerziening recht op kinderbijslag. Terugvordering. Uit het rapport van de sociaal attaché in Turkije blijkt op overtuigende wijze dat de echtgenote van appellant vanaf 2004 en in ieder geval in de kwartalen in geding met de kinderen in Turkije heeft gewoond. De Svb mocht uitgaan van de juistheid van de verklaring van appellants echtgenote van 18 maart 2009 en hoefde geen gewicht toe te kennen aan de in bezwaar overgelegde, latere verklaring. Het middelpunt van het maatschappelijk leven van appellants echtgenote bevond zich in Turkije en de kinderen behoorden tot haar huishouden daar. Nu de kinderen tot het huishouden van appellants echtgenote in Turkije behoorden, is met ingang van het derde kwartaal van 2007 niet voldaan aan de voorwaarden voor het recht op tweevoudige kinderbijslag. Boete. Appellant heeft zijn inlichtingenplicht niet heeft nageleefd. Geen reden voor een lager invorderingsbedrag.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5715 ★★★★★