Centrale Raad van Beroep, 05-04-2012 / 10-6195 MAW


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BW3247
Datum05-04-2012
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om een waarnemingstoelage, een tijdelijke dan wel permanente bevordering tot de rang van majoor of een daadwerkelijke bevordering tot de rang van majoor. De bij het bestreden besluit gehandhaafde weigering om tot bevordering over te gaan, moet volgens vaste rechtspraak van de Raad (CRvB 14 januari 2010, LJN BL1610) op n lijn worden gesteld met een weigering om van een besluit terug te komen. Met betrekking tot de periode voorafgaande aan het verzoek is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. Wat betreft de periode daarna kan appellant niet worden gevolgd in zijn standpunt dat uit de publicatie van de vacaturetekst moet worden afgeleid dat de door hem vervulde functie een majoorsfunctie was en dat hij naar deze rang had moeten worden bevorderd dan wel in ieder geval naar deze rang had moeten worden bezoldigd.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP3500
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL1610
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2946 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2940 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4474
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4469
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4468
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2945
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2944
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2937
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2933
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2930
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2929
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2928
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2927
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2926
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2925
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2924
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2923
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2922
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2921
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2919
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2916
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2914
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2911
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2907
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2904
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2902
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2901
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2900
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2899
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2898
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2897
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2896