Centrale Raad van Beroep, 05-04-2012 / 10-5514 MAW


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BW3657
Datum05-04-2012
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om zuiver schadebesluit. Gelet op de weersgesteldheid in de betreffende periode en de uitgestrektheid van het wegenstelsel in het gebied behorende bij de legerbasis is onvoldoende grond aanwezig voor het oordeel dat de minister in zijn zorgplicht voor het personeel te kort is geschoten doordat hij in die periode geen zout meer heeft laten strooien. Van de bestuurder van een motorvoertuig, die over een rijbewijs moet beschikken, mag onder de omstandigheden van dit geval worden verwacht dat hij ook bij gladheid in staat is om een gevarenpunt veilig te naderen. Appellant heeft geen bijzondere omstandigheden aangevoerd die voor de minister aanleiding hadden moeten zijn gebruik te maken van de hem gegeven discretionaire bevoegdheid om de schade te vergoeden op grond van artikel 115 van het Algemeen militair ambtenarenreglement.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 05-04-2012, 10/5514 MAW
TAR 2012, 124
Auto-ongeval tijdens dienst
Een militair reed van de kazerne naar het naastgelegen oefenterrein en belandde wegens gladheid tegen een boom. De weigering door de werkgever om aansprakelijkheid te erkennen voor het ongeval houdt stand. Er was geen sprake van schending van de zorgplicht. Ook geen verplichting om een vergoeding van de schade naar billijkheid ter verstrekken op grond van artikel 115 van het AMAR. De omvang van de schade is mede het gevolg van het rijgedrag van betrokkene.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:6837
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2512