Centrale Raad van Beroep, 24-04-2012 / 11-414 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BW3993
Datum24-04-2012
InhoudsindicatieToekenning bijstand. Ingangsdatum. Duurzaam gescheiden leven. Het standpunt van het college vanaf de datum waarop het echtscheidingsverzoek is ingediend sprake was van duurzaam gescheiden leven wordt niet onderschreven. De duidelijke wilsuiting van de echtgenoot van appellante en de daaropvolgende gang van zaken maakt aannemelijk dat vanaf dat moment sprake was van een door de echtgenoot van appellante gewilde, bestendige verbreking van de echtelijke samenleving, zodat appellante vanaf die datum duurzaam gescheiden leefde van haar echtgenoot. De rechtbank heeft dit niet onderkend. Vernietiging aangevallen uitspraak, voor zover daarbij is bepaald dat de rechtsgevolgen van het vernietigde bestreden besluit geheel in stand blijven. Het college krijgt de opdracht een nieuw besluit op bezwaar te nemen met inachtneming van deze uitspraak.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 24-04-2012, 11/414 WWB
USZ 2012/145
Duurzaam gescheiden leven. Ingangsdatum. Wilsuiting.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:6174