Centrale Raad van Beroep, 15-05-2012 / 10-1189 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BW6207
Datum15-05-2012
InhoudsindicatieIntrekking bijstand en terugvordering. Schending inlichtingenverplichting. Het feit dat de eigendom van een onroerende zaak is geregistreerd op naam van een uitkeringsgerechtigde rechtvaardigt de vooronderstelling dat deze onroerende zaak een bestanddeel vormt van het vermogen waarover hij beschikt dan wel redelijkerwijs kan beschikken. Appellant is er niet in geslaagd om met objectieve en verifieerbare gegevens aannemelijk te maken dat hij niet (redelijkerwijs) kan beschikken over het op zijn naam staande onroerend goed in Turkije. Zelfs indien wordt uitgegaan van de door appellant opgegeven waarde dan is er een toereikende grondslag voor het standpunt van het college dat de waarde van de woning ruimschoots lag boven de vermogensgrens.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP0817 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:636