Centrale Raad van Beroep, 25-05-2012 / 11-2134 WSF


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BW6619
Datum25-05-2012
InhoudsindicatieHerziening aanvullende beurs en terugvordering. Appellante had geen recht op een aanvullende beurs. Van een rechtens te honoreren toezegging die ertoe zou moeten leiden dat aan appellante in strijd met de Wsf 2000 een aanvullende beurs toegekend zou moeten blijven, dan wel dat deze na herziening niet zou behoeven te worden terugbetaald, is niet gebleken. Het door de Minister gevoerde beleid is niet kennelijk onredelijk. Het primaire besluit is in overeenstemming met dat beleid. Voor het maken van een uitzondering op het beleid behoefde de Minister geen aanleiding te zien.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 25-05-2012, 11/2134 WSF
RSV 2012/178
Herziening ouderlijke bijdrage — onjuiste gegevens — beleid bij herziening.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AY5167 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AP1520 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AO9490 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4791 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2137
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2142
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2140
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2138
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2286