Centrale Raad van Beroep, 08-06-2012 / 10-1981 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BW8527
Datum08-06-2012
InhoudsindicatieBezwaar niet-ontvankelijk. De bezwaarschriften zijn ingediend na het einde van het bezwaartermijn. Bevat het stuk een poststempel van TNT Post met een datum gelegen na de laatste dag van de termijn, dan is het aan belanghebbende aannemelijk te maken dat het geschrift op een eerdere datum dan het poststempel aangeeft en wel uiterlijk op de laatste dag van de termijn ter post is bezorgd. Appellante is daar niet in geslaagd. De envelop van het bezwaarschrift van de toenmalig gemachtigde van appellante bevat geen poststempel. Langs deze weg kan dus niet worden vastgesteld of het bezwaarschrift voor het einde van de termijn van zes weken ter post is bezorgd. Een via TNT Post verzonden poststuk wordt in ieder geval geacht tijdig ter post te zijn bezorgd als het de eerste of tweede werkdag na de laatste dag van de bezwaar- of beroepstermijn is ontvangen, tenzij op grond van de vaststaande feiten aannemelijk is dat het later ter post is bezorgd. Nu het Uwv, blijkens het ontvangststempel, het bezwaarschrift pas op 20 april 2006 heeft ontvangen, kan het bezwaarschrift niet worden geacht tijdig ter post te zijn bezorgd. Appellante heeft geen feiten of omstandigheden aangedragen die leiden tot het oordeel dat appellante niet in verzuim is geweest. De rechtbank heeft niet onderkend dat het bezwaar door het Uwv niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 08-06-2012, 10/1981 WAO
ABKort 2012/228
Ter post bezorgen, betekenis poststempel, ontbreken poststempel.

(X. / UWV)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 08-06-2012, 10/1981 WAO
AB 2013/6
Terpostbezorging. Bewijsrechtelijk uitgangspunt bij geen (leesbaar) poststempel op bezwaar- of beroepschrift.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:639
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:7625
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:972