Centrale Raad van Beroep, 15-06-2012 / 10-5581 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BW8531
Datum15-06-2012
InhoudsindicatieToekenning loongerelateerde WGA-uitkering. Hoger beroep van betrokkene is niet-ontvankelijk. Het resultaat dat betrokkene in deze procedure nastreeft kan geen feitelijke betekenis voor hem hebben. In het geval dat de gronden van betrokkene doel zouden treffen leidt dit niet tot een hogere uitkering als dan door het Uwv is vastgesteld. Dagloon. Uit vaste rechtspraak van de Raad vloeit voort dat een beslissing over de aspecten die in het kader van de vaststelling of er een recht op uitkering ingevolge de Wet WIA is ontstaan niet als zelfstandig deelbesluit is aan te merken. De Raad ziet niet langer aanleiding deze rechtspraak ten aanzien van de vaststelling of er een recht op uitkering is ontstaan niet ook van toepassing te achten op de aspecten van belang bij de vaststelling van de hoogte van het recht op uitkering. Ook het aspect dagloon is anders dan tot heden uit de rechtspraak van de Raad kon worden afgeleid niet als zelfstandig deelbesluit aan te merken. Terecht heeft het Uwv gesteld dat bij de vaststelling van het dagloon is gehandeld conform het Besluit Dagloonregels werknemersverzekeringen. Voor vaststelling van het dagloon op het gemaximeerde dagloon biedt het Besluit geen ruimte. Vernietiging aangevallen uitspraak en beroep ongegrond.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 15-06-2012, 10/5581 WIA en 10/5591 WIA
NJB 2012, 1487
Het aspect dagloon wordt niet langer als een zelfstandig deelbesluit aangemerkt.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 15-06-2012, 10/5581 WIA
ABKort 2012/229
Dagloon, niet langer zelfstandig deelbesluit.

(Uwv / X.)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 15-06-2012, 10/5581 WIA en 10/5591 WIA
JB 2012/192
Zelfstandig deelbesluit. Dagloon WIA geen zelfstandig deelbesluit.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 15-06-2012, 10/5581 WIA en 10/5591 WIA
RSV 2012/218
Dagloon - geen zelfstandig deelbesluit - wijziging jurisprudentie.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO4946 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BC3264 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ9225 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2295 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ6159 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX4612
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2203
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2001
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4846
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:5259
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4395
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1998
Gerelateerd ECLI:NL:RBONE:2013:BZ3300
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ8623
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ6867
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:939
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2012:BX9132
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX3579
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX1634