Centrale Raad van Beroep, 20-06-2012 / 11-3581 WMO


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BW8957
Datum20-06-2012
InhoudsindicatieBeŽindiging van de gemeentelijke noodopvang. Gelet op de vrijheidsbeperkende zijn appellanten vanaf 4 januari 2012 gehouden in de gemeente Vlagtwedde te verblijven, waar zij gebruik kunnen maken van de in de vrijheidsbeperkende locatie (VBL) aanwezige voorzieningen. Dat appellanten Nederland niet uitgezet mogen worden zolang niet op het bezwaar tegen de afgewezen aanvraag van appellanten om een verblijfsvergunning is beslist, doet daar niet aan af. Nu appellanten vanaf 4 januari 2012 gebruik kunnen maken van de voorzieningen die hen in de VBL ter beschikking staan, kan in redelijkheid niet worden volgehouden dat de weigering van het college appellanten vanaf die datum nog langer noodopvang te bieden, geen blijk geeft van een fair balance tussen de publieke belangen die betrokken zijn bij de weigering van die noodopvang en de particuliere belangen van appellanten om vanaf die datum nog wel van de noodopvang gebruik te kunnen blijven maken. Het bezwaar tegen het besluit dat is genomen ter uitvoering van de tussenuitspraak (LJN BU4386) is ongegrond.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 20-06-2012, 11/3581 WMO + 12/145 WMO
USZ 2012/211
Weigering noodopvang. Vrijheidsbeperkende maatregel.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 20-06-2012, 11/3581 WMO + 12/145 WMO
RSV 2012/220
Gemeentelijke noodopvang - vrijheidsbeperkende locatie - bescherming privť- of gezinsleven - fair balance.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW5501 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU4375 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU4386 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR6607 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3803 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:138 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX5814 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4093
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1771
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1483
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1232
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1230
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:3489
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:8241
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:5594
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:5593
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:5592
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:866
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:141
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BX3455