Centrale Raad van Beroep, 09-07-2012 / 10-538 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BX1284
Datum09-07-2012
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Ondeugdelijke motivering besluit. De Raad zal niet zelf in de zaak voorzien. Het beoordelen van aanvragen ligt op de weg van het college. Het college zal appellante alsnog in de gelegenheid dienen te stellen om een aanvraag in te dienen en aan de hand daarvan moeten beoordelen of appellante in de periode van 15 mei 2009 tot en met 5 augustus 2009 heeft verkeerd in bijstandbehoevende omstandigheden. Bij het nieuw te nemen besluit op bezwaar dient het college zich bovendien, zoals appellante heeft verzocht, rekenschap te geven van het gevoerde beleid, dat de bijstand met ingang van de datum dat de WW zou zijn verleend als deze was toegekend, in casu 1 april 2009, nu het ervoor moet worden gehouden dat appellante zich binnen vijf werkdagen na ontvangst van de afwijzing van de WW-aanvraag heeft gemeld om bijstand aan te vragen. Na een volledig onderzoek naar de voor de beoordeling van de aanvraag om bijstand van appellante relevante gegevens dient het college vervolgens een deugdelijk gemotiveerd besluit te nemen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 09-07-2012, 10/538 WWB + 10/1728 WWB-T
USZ 2012/230
Geen sprake van een aanvraag noch van een melding. Afgehouden van melding. Bijzondere omstandigheid voor bijstandsverlening met terugwerkende kracht. Uitspraak en tussenuitspraak in één.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 09-07-2012, 10/538 WWB + 10/1728 WWB-T
RSV 2012/212
Geen aanvraag, geen melding, maar afgehouden van het doen van een melding, is bijzondere omstandigheid om bijstand met terugwerkende kracht toe te kennen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AV8690 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW8362 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK3397 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG7980 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA6864 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH0957
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW7516
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:2734
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4154
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2610
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1196