Centrale Raad van Beroep, 13-07-2012 / 10-5721 WSF


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BX1595
Datum13-07-2012
InhoudsindicatieVordering wegens meerinkomen is niet strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Geen sprake van individual en excessive burden nu de vordering in artikel 3.17 van de Wsf 2000 is begrensd. Geen sprake van ongelijke behandeling.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 13-07-2012, 10/5721 WSF
RSV 2012/215
Vordering meerinkomen - geen strijd met EVRM.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1087