Centrale Raad van Beroep, 24-07-2012 / 12-940 WWB-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BX2435
Datum24-07-2012
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Afwijzing aanvraag bijstandsuitkering. Op nieuwe aanvraag is bijstand toegekend in de vorm van een geldlening. Bewijsstukken met betrekking tot de middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien? Dat appellante geen verifieerbare gegevens heeft overgelegd kan haar niet worden aangerekend. Indien het dagelijks bestuur van oordeel was dat de reactie van appellante onvoldoende was onderbouwd, had het haar om nadere bewijsstukken dienen te vragen. Door appellante deze herstelmogelijkheid niet te bieden, heeft het dagelijks bestuur het bestreden besluit onzorgvuldig voorbereid. Het bestreden besluit komt om die reden voor vernietiging in aanmerking. Verder heeft appellante terecht aangevoerd dat de rechtbank zich niet had mogen beperken tot een toetsing ex tunc. De Raad draagt het dagelijks bestuur op om het gebrek te herstellen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2012, 12/940 WWB-T + 12/3831 WWB-T
USZ 2012/234
Beoordeling recht op bijstand vanaf aanvraag tot toekenning. Leningen. Daadwerkelijk aflossen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BB4385 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD0559 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2002:AF4524 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2023
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:3811
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:3854