Centrale Raad van Beroep, 02-08-2012 / 11-2325 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BX3562
Datum02-08-2012
InhoudsindicatieInpassing functie en waardering. De inpassing van appellant moet terughoudend worden getoetst. De gedingstukken bieden geen aanwijzingen voor het oordeel dat in de periode van 1997 tot 2004 relevante wijzigingen in de werkzaamheden van appellant zijn opgetreden. De in 1997 vastgestelde functiebeschrijving vormt daarom het uitgangspunt bij de beoordeling of de onderhavige inpassing in de generieke functie van beleidsmedewerker B als onhoudbaar moet worden aangemerkt. Uit hetgeen appellant naar voren heeft gebracht, kan niet worden afgeleid dat het college de beleidswerkzaamheden van appellant onjuist heeft weergegeven. Dat appellant, zoals hij heeft aangevoerd, als enige binnen de afdeling Beleid en Strategie was belast met beleidswerkzaamheden op het gebied van volkshuisvesting, brengt op zichzelf nog niet mee dat hij zich in hoofdzaak bezighield met beleid op strategisch niveau. Geconcludeerd moet worden dat de inpassing in de generieke functie van beleidsmedewerker B niet onhoudbaar is. Met inachtneming van de, zeer terughoudende, toetsingsmaatstaf heeft de Raad in hetgeen appellant heeft aangevoerd geen aanknopingspunten gevonden voor de conclusie dat de waardering van de generieke functie beleidsmedewerker B onhoudbaar moet worden geacht.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ3439 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP9661 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2652 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3042
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:291
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1188
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4307
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:2755
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2110
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2053
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2049
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3136