Centrale Raad van Beroep, 03-08-2012 / 11-4011 WSF + 11-4012 WSF


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BX3599
Datum03-08-2012
InhoudsindicatieHerziening recht op studiefinanciering. Met juistheid heeft de rechtbank geoordeeld dat de Minister zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat appellante per 1 september 2008 geen recht heeft op studiefinanciering. De Minister heeft de bevoegdheid een eerder op basis van onjuiste of onjuist verwerkte gegevens genomen beschikking te herzien. De Minister heeft gebruik mogen maken van de in bevoegdheid om zijn besluit te herzien. De rechtbank heeft genoegzaam gemotiveerd waarom appellantes beroep op het vertrouwensbeginsel niet slaagt. Weigering compensatie voor het niet gebruik kunnen maken van de reisvoorziening. Omdat appellante niet in aanmerking komt voor studiefinanciering, waaronder een reisvoorziening, komt zij mitsdien ook niet in aanmerking voor compensatie voor het niet gebruik kunnen maken van de reisvoorziening.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4791 ★★