Centrale Raad van Beroep, 07-08-2012 / 10-1541 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BX3805
Datum07-08-2012
InhoudsindicatieMaandelijkse inhouding op de bijstandsuitkering in verband met vordering. Het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet. Appellant heeft redelijkerwijs moeten weten dat de brief van 14 augustus 2006 waarin aan appellant is meegedeeld dat de aan appellant opgelegde vordering zal worden afgeboekt haaks staat op de uitspraak van de Raad van 2 augustus 2005. Het lag dan ook op de weg van appellant om de juistheid van de inhoud van de brief te verifiėren bij het college, mede omdat in de brief niet nader is toegelicht op grond waarvan de vordering is komen te vervallen. Gelet hierop kan niet worden geoordeeld dat met de brief van 14 augustus 2006 bij appellant de gerechtvaardigde verwachting is gewekt dat de gemeente Veendam geen vordering meer op hem heeft. De rechtbank heeft terecht overwogen dat het verklaarbaar en niet onredelijk is te noemen dat het college heeft gewacht met invorderingsactiviteiten van ten onrechte aan appellant betaalde bijstand.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2012, 10/1541 WWB
USZ 2012/270
Uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke toezegging. Geen geslaagd beroep op vertrouwensbeginselen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2012, 10/1541 WWB
RSV 2012/231
Vertrouwensbeginsel - uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke toezegging door medewerker - geen gerechtvaardigde verwachting
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2012, 10/1541 WWB
AB 2013/137
Vertrouwensbeginsel. Schijn van bevoegdheid. Geen gerechtvaardigd vertrouwen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR4926 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA0181 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ0052
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2553
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3812
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2604
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1249
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9187
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ8855
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1685
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:3163
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:4637
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:9735
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2181
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1992
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1602
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4844
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2555
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2554
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:123
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6971
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3056
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:83
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2362
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:769