Centrale Raad van Beroep, 14-08-2012 / 10-3345 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BX5218
Datum14-08-2012
InhoudsindicatieAanvraag buiten behandeling gesteld. Vaststaat dat appellante het bankafschrift met volgnummer 4 niet heeft verstrekt binnen de gegeven hersteltermijn. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij in dat gesprek heeft verzocht om verlenging van gestelde termijn. Er bestond daarom ook geen aanleiding om appellante alsnog een nadere hersteltermijn te bieden. De omstandigheid dat appellante het bewuste bankafschrift vervolgens later op die dag heeft ingeleverd is niet relevant. Daar komt bij dat niet is komen vast te staan dat appellante het bankafschrift toen volledig heeft ingeleverd. Naar vaste rechtspraak van de Raad brengt de aard en inhoud van een primair besluit, strekkende tot het buiten behandeling laten van een aanvraag om bijstand, mee dat in beginsel geen betekenis toekomt aan gegevens of bescheiden die na het primaire besluit alsnog zijn verstrekt. Anders dan appellante stelt heeft het college niet in strijd met de achterliggende gedachte van artikel 4:5 van de Awb gehandeld door reeds op dezelfde dag waarop de informatie behoorde te worden aangeleverd de aanvraag buiten behandeling te stellen. Het college was dan ook bevoegd om de aanvraag buiten behandeling te laten. In hetgeen appellante heeft aangevoerd ziet de Raad geen aanleiding om te oordelen dat het college niet in redelijkheid van zijn bevoegdheid tot het buiten behandeling laten van de aanvraag gebruik heeft kunnen maken.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:AZ6561 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BE0009
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1504
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3390
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:718
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:729
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1983
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:5627
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:984