Centrale Raad van Beroep, 30-10-2012 / 11-1831 WIJ-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BX6143
Datum30-10-2012
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Het college heeft niet bestreden dat appellant op 14 april 2010 de nodige gegevens heeft overgelegd, op basis waarvan hem een voorschot is toegekend. De nieuwe uitnodiging voor 7 juni 2010 bevat echter dezelfde opsomming van gegevens die ook in de eerste uitnodiging stond vermeld. Het college heeft daardoor niet inzichtelijk gemaakt welke gegevens nog ontbraken die voor de beoordeling van de aanvraag van appellant nodig waren. Zoals de Raad eerder heeft overwogen (CRvB 31 januari 2006, LJN AV1178) is, door het niet concreet vermelden van de nog benodigde gegevens, niet voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 4:5, eerste lid, van de Awb. De Raad kan niet zelf in de zaak voorzien. Draagt het college op een nieuw besluit op bezwaar te nemen, waarbij de aanvraag van appellant inhoudelijk wordt behandeld en tevens opnieuw omtrent het voorschot en de gevraagde bezwaarkosten wordt beslist.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 30-10-2012, 11/1831 WIJ-T (met noot)
C.W.C.A. Bruggeman
RSV 2013/6
Buiten behandeling stellen van aanvraag om leeraanbod - niet concreet vermelden van benodigde gegevens.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AV1178
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3774
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2942
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3159
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2051
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:6137
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:345