Centrale Raad van Beroep, 13-09-2012 / 12-1521 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BX7281
Datum13-09-2012
InhoudsindicatieEervol ontslag. Het geschil spitst zich toe op de ontslagregeling die door de staatssecretaris is verbonden aan het ontslag "op andere gronden". Die regeling houdt in dat aan appellant tot de datum waarop hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt een uitkering wordt toegekend van 80% van de berekeningsgrondslag. Deze grondslag is het op 31 juli 2007 voor appellant geldende salaris, vermeerderd met de vakantietoeslag van 8%. Voor appellant getroffen ontslagregeling gaat naar hoogte en duur uit boven de minimaal vereiste uitkering. De vertrouwensbreuk die tot het ontslag heeft geleid is in overwegende mate veroorzaakt door appellant. Vast staat dat de staatssecretaris in het conflict ook steken heeft laten vallen, maar die zijn gecompenseerd door de ontslagregeling boven het minimum vast te stellen. Appellant is niet tekort gedaan. Afwijzing verzoek om schadevergoeding.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 13-09-2012, 12/1521 AW
TAR 2013, 25
Ontslagregeling bij ontslag op andere gronden.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO8173 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ7006 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1019