Centrale Raad van Beroep, 23-10-2012 / 10/2077 WWB +10/2078 WWB + 10/2079 WWB + 12/2087 WWB + 12/2089 WWB + 12/2090 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BY2390
Datum23-10-2012
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. Appellanten kunnen op de grond na de ontvangst van de erfenis zelf in de kosten van bestaan voorzien. Afwijzing verzoek om bijstand om te voorzien in de noodzakelijke kosten. Appellanten verkeerden niet in bijstandbehoevende omstandigheden. Afwijzing verzoek om schadevergoeding.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 23-10-2012, 10/2077 WWB +10/2078 WWB + 10/2079 WWB + 12/2087 WWB + 12/2089 WWB + 12/2090 WWB
USZ 2012/354
Zelfstandige. Ontvangen erfenis gebruiken ter aflossing lening. Verkregen middelen. Intrekken en terugvorderen bijstand. Aanwijzing betaling. Keuze schuldenaar. Specifieke verhouding tussen partijen. Afwijzing aanvraag.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 23-10-2012, 10/2077 WWB +10/2078 WWB + 10/2079 WWB + 12/2087 WWB + 12/2089 WWB + 12/2090 WWB (met noot)
H. van Deutekom
RSV 2013/25
Erfenis na bijstandsverlening op grond van het Bbz 2004 - intrekking - terugvordering - afwzijzing nieuwe aanvraag.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:166
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:5609
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1973