Centrale Raad van Beroep, 23-11-2012 / 11/6111 WAO + 11/6112 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BY4653
Datum23-11-2012
InhoudsindicatieNiet-ontvankelijkverklaring bezwaar. De rechtbank heeft met juistheid geoordeeld dat de brief van 23 november 2009 gezien haar inhoud niet kan worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb, omdat die brief niet is gericht op enig rechtsgevolg. De brief heeft blijkens de bewoordingen ervan tot doel appellante te informeren over de nabetaling van haar WIA-uitkering en de gevolgen hiervan voor de nog openstaande vordering. De rechtbank heeft eveneens terecht geoordeeld dat de passage over de re-integratie in het besluit van 9 november 2009 geen re-integratieverplichtingen voor appellante in het leven roept en daarmee ook niet is gericht op rechtsgevolg.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BB8078
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4636