Centrale Raad van Beroep, 23-07-2013 / 11-7534 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:1110
Datum23-07-2013
InhoudsindicatieIntrekking en (mede)terugvordering bijstand. Verzwegen bankrekeningen. Gezamenlijke huishouding. Vermogen. Schending inlichtingenverplichting. Tussenuitspraken rechtbank. Nadere besluiten. Aangevallen einduitspraken.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 23-07-2013, 11/7438 WWB e.v.
USZ 2013/266
De last om aannemelijk te maken dat aan de voorwaarden voor intrekking en terugvordering is voldaan rust in beginsel op het bijstandverlenend orgaan. Dit is niet anders indien betrokkenen met betrekking tot een klein deel van de periode in geding niet betwisten dat zij een gezamenlijke huishouding hebben gevoerd, waarvan zij geen melding hebben gemaakt. Ten aanzien van de rest van de periode heeft de rechtbank ten onrechte beoordeeld of zich een wijziging in de omstandigheden heeft voorgedaan, zodanig dat niet langer sprake is geweest van een gezamenlijke huishouding. Er is voldoende feitelijke grondslag voor de gezamenlijke huishouding zodat de aangevallen uitspraken met verbetering van gronden worden bevestigd.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5715 ★★★★★