Centrale Raad van Beroep, 07-08-2013 / 12-6053 WSF


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:1365
Datum07-08-2013
InhoudsindicatieElektronische besluiten van de IB-groep. De rechtbank heeft het besluit waarbij het bezwaar wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard terecht vernietigd. De afwijking tussen een aan appellant opgegeven adres en het bij de GBA geregistreerde adres mag een studerende niet worden tegengeworpen, indien hij na 1 januari 2010 door opgave van zijn adreswijziging aan de gemeentelijke basisadministratie aan zijn wettelijke verplichting ter zake heeft voldaan. Appellant kon niet op rechtmatige wijze gebruik maken van de in het tweede lid van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000 verleende bevoegdheid de aan betrokkene toegekende beurs om te zetten in een beurs voor een thuiswonende studerende. (zie ook : ECLI:NL:CRVB:2013:1216)
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG7243 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1216 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX0964 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:91
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:6366
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1944