Centrale Raad van Beroep, 20-08-2013 / 12-993 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:1446
Datum20-08-2013
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. De rechtbank heeft ten onrechte de vraag beoordeeld of appellante en haar echtgenoot een gezamenlijke huishouding hebben gevoerd, terwijl het dagelijks bestuur aan het bestreden besluit ten grondslag heeft gelegd dat appellante niet duurzaam gescheiden leefde van haar echtgenoot. De bevindingen van het onderzoek bieden een toereikende grondslag voor het standpunt van het dagelijks bestuur dat appellante niet duurzaam gescheiden leefde van haar echtgenoot. Appellante heeft zelf verklaard dat haar echtgenoot de meeste nachten bij haar in de woning sliep en hij ook de meeste tijd in haar woning doorbracht.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU5865 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY8664 ★★