Centrale Raad van Beroep, 21-08-2013 / 11-3229 WMO


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:1615
Datum21-08-2013
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag persoonsgebonden budget, na eerdere beŽindiging (zie: ECLI:NL:CRVB:2013:1487,). Door te toetsen aan art 4:6 Awb heeft het college onjuiste beoordelingsmaatstaf gehanteerd. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een wijziging in de omstandigheden in die zin dat ten tijde van de nieuwe aanvraag wel aan de vereisten wordt voldaan om voor een pgb voor huishoudelijke verzorging in aanmerking te komen. Uit de aangevoerde omstandigheid dat aan appellante weer een bijstandsuitkering wordt verstrekt volgt niet dat appellante niet meer in staat is om huishoudelijke werkzaamheden voor zichzelf te verrichten. De aangevoerde verslechtering van de gezondheid van appellante is niet met medische stukken onderbouwd.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 04-09-2013, 11/3229 WMO
ABKort 2013/330
Nieuwe periode.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1487
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3950
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3665
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:633
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3476