Centrale Raad van Beroep, 04-09-2013 / 12-1090 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:1647
Datum04-09-2013
InhoudsindicatieGeen recht op WIA-uitkering. CBBS. De Basisinformatie is naar vorm noch inhoud aan te merken als een met de wet strijdige gedragsregel. Uit de toelichting volgt dat de Basisinformatie een handleiding is voor de verzekeringsartsen bij het beoordelen en vaststellen van beperkingen en het invullen van de FML. De handleiding geeft aanwijzingen aan de verzekeringsartsen hoe om te gaan met het CBBS als ondersteunend systeem en bevat bepaalde uitgangspunten en handvatten. De Raad onderschrijft het standpunt van appellant dat de Basisinformatie niet dwingend aan de verzekeringsartsen voorschrijft welke beperkingen wel en welke niet in aanmerking moeten worden genomen bij de vaststelling van de belastbaarheid. De verzekeringsarts heeft de mogelijkheid om in het individuele geval af te wijken van de lijst van beperkingen dan wel aanvullende beperkingen te formuleren, zowel op de FML als in de verzekeringsgeneeskundige rapporten. De rechtbank heeft op onjuiste gronden geoordeeld dat de medische grondslag van het bestreden besluit ontoereikend is. De Raad doet de zaak zelf af. Geen aanknopingspunt voor twijfel aan de juistheid van de conclusies van de bezwaarverzekeringsarts. Geen gegevens die de conclusie kunnen rechtvaardigen dat voor betrokkene op objectief-medische gronden zwaardere beperkingen golden dan is vastgesteld.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 04-09-2013, 12/1090 WIA
NJB 2013, 1982
De Basisinformatie Claimbeoordelings- en Borgingssysteem is naar vorm noch inhoud aan te merken als een met de wet strijdige gedragsregel.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AR4719 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK5140 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY5627
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2889 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3958 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3199
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2211
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1386
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1617
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3187
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:216
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3959
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1776
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1406
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1183
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1118
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:138
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:2505
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1623
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2426
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2108