Centrale Raad van Beroep, 15-10-2013 / 11-6367 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:2049
Datum15-10-2013
InhoudsindicatieIntrekking bijstand. Gezamenlijke huishouding. Schending inlichtingenverplichting. De bestuursrechter is in de vaststelling van en het oordeel over het hem voorgelegde geschil in het algemeen niet gebonden aan hetgeen in een strafrechtelijk geding door de desbetreffende rechter is geoordeeld, te minder nu in een strafrechtelijke procedure een andere rechtsvraag voorligt en een ander procesrecht van toepassing is.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5715 ★★★★★