Centrale Raad van Beroep, 22-10-2013 / 11-1242 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:2132
Datum22-10-2013
InhoudsindicatieOp grond van de resultaten van het onderzoek heeft het college bij besluit de bijstand van de echtgenote ingetrokken, op de grond dat zij in strijd met de op haar rustende inlichtingenverplichting het college niet had geļnformeerd over de voortzetting van de samenwoning met appellant, waardoor aan haar ten onrechte bijstand naar de norm voor een alleenstaande ouder is verleend. Voorts heeft het college bij dat besluit de kosten van bijstand van de echtgenote teruggevorderd. Het college heeft bij dit besluit de kosten van bijstand tevens teruggevorderd van appellant. Anders dan appellant heeft betoogd, bieden de onderzoeksbevindingen voldoende grondslag voor het standpunt van het college dat appellant en de echtgenote gedurende de gehele in geding zijnde periode niet duurzaam gescheiden van elkaar hebben geleefd. De beroepsgrond van appellant dat hij niet aan de door hem afgelegde verklaringen kan worden gehouden, slaagt niet.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5715 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI6036 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BF5281