Centrale Raad van Beroep, 01-11-2013 / 12-1064 AKW


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:2280
Datum01-11-2013
InhoudsindicatieHerziening met terugwerkende kracht van het recht op meervoudige kinderbijslag. De Svb heeft met het rapport van het CTB aannemelijk gemaakt dat appellants echtgenote in de periode in geding in Egypte een huishouden met de kinderen vormde. Ook indien later van een afgelegde verklaring wordt teruggekomen, in het algemeen worden uitgegaan van de juistheid van de aanvankelijk afgelegde verklaring. Appellant heeft de met elkaar strokende verklaringen van de beide schoolhoofden en van kind B niet weerlegd doordat tegenstrijdigheden in verklaringen niet zijn opgehelderd met objectieve stukken aangaande het gestelde verblijf van zijn echtgenote in Nederland. Nu de kinderen tot het huishouden van appellants echtgenote in Egypte behoorden, is met ingang van het vierde kwartaal van 2007 niet voldaan aan de voorwaarden voor het recht op tweevoudige kinderbijslag.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5715 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO1702 ★★