Centrale Raad van Beroep, 05-11-2013 / 12-2941 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:2304
Datum05-11-2013
InhoudsindicatieOpschorting en intrekking bijstand. Het college mag er vanuit gaan dat post die in de brievenbus van het woonadres van een betrokkene wordt gedaan met een uitnodiging om de daarop volgende dag bij DWI te komen, de betrokkene zo tijdig bereikt dat hij aan die uitnodiging gevolg kan geven of uitstel kan verzoeken. Appellant is niet verschenen op de oproepen en heeft de gevraagde gegevens niet overlegd.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 05-11-2013
USZ 2014/375
Opschorten en intrekken bijstand, Geen gevolg aan oproep, Tijdig legen brievenbus
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR7001
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP8139
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:257 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2797
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:6175
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3375