Centrale Raad van Beroep, 26-11-2013 / 12-3994 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:2556
Datum26-11-2013
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering algemene en bijzondere bijstand. Periode 1 : geen sprake van duurzaam gescheiden leven van V, met wie zij toen nog was gehuwd. Het college heeft bij de intrekking van de bijstand door toetsing aan het criterium gezamenlijke huishouding een onjuiste maatstaf aangelegd. Periode 2 : Gezamenlijke huishouding. Schending inlichtingenverplichting. De onderzoeksbevindingen bieden een toereikende grondslag.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★