Centrale Raad van Beroep, 03-07-2013 / 11-4893 WW


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:820
Datum03-07-2013
InhoudsindicatieHet Uwv heeft werkneemster terecht een WW-uitkering toegekend. In de beŽindigingsovereenkomst tussen werkgeefster en werkneemster is onder andere vastgelegd dat in verband met een zogenoemde overformatie bij werkgeefster een sociaal plan geldt en dat werkgeefster na het eindigen van de arbeidsovereenkomst aan werkneemster een uit dat sociaal plan voortvloeiende vergoeding zal betalen. In het geval van werkneemster niet kan worden gezegd dat sprake is geweest van een beŽindiging van de dienstbetrekking door of op verzoek van de werknemer in de zin van artikel 24, tweede lid, aanhef en onder b, van de WW.
Recht.nl artikelVragen om ontslag op basis van Sociaal Plan is niet zelf ontslag nemen (16-08-2013)
Het UWV stelde zich in de onderhavige zaak op het standpunt dat wanneer een werknemer bij diens vertrek uit hoofde van een Sociaal Plan een aanzienlijke vergoeding ontvangt, per definitie gesteld kan worden dat het ontslag vrijwillig was. De Centrale Raad was het met die stelling niet eens.
De werkneemster had niet anders gedaan dan ingaan op een aanbod van de werkgever tot beŽindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit 'vrijwillige vertrek' op basis van een Sociaal Plan is minder vrijwillig dan vrijwillig vertrek zůnder een Sociaal Plan. De vertrokken werkneemster had daarom aanspraak op WW.
> Vragen om ontslag is niet zelf ontslag nemen (Wikke Kootstra, Wieringa advocaten)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 03-07-2013, 11/4893 WW
USZ 2013/258
Indien een werknemer van een door de werkgever aangeboden regeling van vrijwillig vertrek gebruikmaakt, impliceert zijn ontslagverzoek in het algemeen dat zijn vertrek bij de werkgever is toe te schrijven aan een bedrijfseconomische grond.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 03-07-2013, 11-4893
RSV 2013/266
Ontslag op initiatief van werkgever versus ontlsag op verzoek van werknemer - reden beŽindiging bepalend - materiŽle beoordeling - beleidsmatig uitgangspunt bij ontslag wegens bedrijfseconomische redden: initiatief werkgever - in overeenstemming met bedoeling wetgever - beŽindigingsovereenkomst voorziet in ontslag op verzoek werknemer met op sociaal plan gebaseerde vergoeding - onderzoeksplicht UWV.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BK8936 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ8715 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:51 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:857 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:24
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4201
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:5527
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:4921