Centrale Raad van Beroep, 03-07-2013 / 12-3874 WMO


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:834
Datum03-07-2013
InhoudsindicatieHet college heeft op correcte wijze uitvoering gegeven aan de vaststellingsovereenkomst van 30 juni 2010. Daarin is immers geen sprake van de afspraak dat appellante alle in het desbetreffende tijdvak gemaakte kosten, ook van de verzekering, de benzinekosten en het benodigde onderhoud, vergoed zou krijgen, zoals appellante stelt dat de bedoeling is geweest van de vaststellingsovereenkomst. Voorts heeft de rechtbank op goede gronden geoordeeld dat het college het bezwaar tegen de uitvoering van die vaststellingsovereenkomst, meer in het bijzonder de op grond daarvan verrichte betalingen en schriftelijke specificaties daarvan, niet-ontvankelijk had moeten verklaren op de grond dat deze uitvoeringshandelingen niet kunnen worden aangemerkt als besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Awb.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 03-07-2013, 12/3874 WMMO
ABKort 2013/263
Procesbelang, vaststellingsovereenkomsten, besluit.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 03-07-2013, 12/3874 WMO (met noot)
A. Tollenaar
AB 2013/291
Uitleg vaststellingsovereenkomst.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 03-07-2013, 12/3874 WMO
RSV 2013/235
Vaststellingsovereenkomst - besluit in de zin van Awb
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4636