Centrale Raad van Beroep, 02-07-2013 / 11-2418 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:846
Datum02-07-2013
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. 1) Inkomsten uit prostitutieactiviteiten. Schending inlichtingenverplichting. Recht op bijstand niet vast te stellen. 2) Gezamenlijke huishouding. Voldoende grondslag voor het standpunt dat appellant zijn hoofdverblijf had in de woning van betrokkene en dat aan het vereiste van wederzijdse zorg is voldaan. 3) Nieuwe aanvraag. Geen relevante wijzigingen in de omstandigheden.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV2512 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5715 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1467
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2941
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1467