Centrale Raad van Beroep, 05-07-2013 / 11-2356 AKW


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:994
Datum05-07-2013
InhoudsindicatieWeigering kinderbijslag. Kring van verzekerden. Appellant kon worden uitgesloten van de verzekering voor de AKW, op de grond dat hij niet beschikt over een verblijfstitel als in artikel 6, tweede lid, van de AKW genoemd. Internationaal recht. Uitgaande van de door de Hoge Raad geformuleerde toetsingsmaatstaf en (het gewicht van) de daarbij in overweging genomen belangen, kan immers niet worden gezegd dat de weigering van kinderbijslag aan appellant op grond van zijn verblijfsstatus, een objectieve en redelijke rechtvaardiging ontbeert.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 05-07-2013
RSV 2015/44
Weigering kinderbijslag — uitsluiting van verzekering op grond van koppelingswetgeving — objectieve en redelijke rechtvaardiging voor de weigering van de kinderbijslag
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU6844 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG8776 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW7740 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR1905 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM1992 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN2492 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:774
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:273
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2330
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2246
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2572
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1749
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1052
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1050
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1040
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1039
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1038
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1037
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1036
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1035
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3852
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3851
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3850
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3849
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3848
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3847
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3845
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3844
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3843
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3590
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3020
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3019
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:496
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:491
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:343
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:281
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:280
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:272
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:270
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1175