Centrale Raad van Beroep, 31-01-2013 / 11-4958 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ0237
Datum31-01-2013
InhoudsindicatieOntslag op andere gronden. De Raad is met de rechtbank van oordeel dat het zonder toestemming verplaatsen van de STW-aanvraag en het onderzoek naar de foetale bloeddrukmeter voldoende reden vormt om aan te nemen dat de arbeidsrelatie onherstelbaar is beschadigd. De ontstane vertrouwensbreuk en het voortbestaan ervan waren dermate voorspelbaar en de breuk dermate ingrijpend dat van de raad van bestuur geen inspanningen meer behoefden te worden verwacht om de arbeidsverhouding te herstellen. Geen grond voor het oordeel dat de onvoldoende is.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 31-01-2013, 11/4958 AW
TAR 2013, 109
Ontslag op andere gronden; vertrouwensbreuk.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO8173 ★★★★★