Centrale Raad van Beroep, 19-02-2013 / 11-2953 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ1508
Datum19-02-2013
InhoudsindicatieOnrechtmatig huisbezoek. Het college kon in redelijkheid geen gebruik maken van de resultaten van het nadere onderzoek op 15 januari 2010. De door het college wel rechtmatig verkregen gegevens bieden voorts geen toereikende grondslag voor de conclusie dat appellant zijn inlichtingenverplichting heeft geschonden. Het bestreden besluit berust niet op een deugdelijke motivering. Het college zal moeten beoordelen of in de periode recht op bijstand bestond. Het gaat daarbij om een lange periode, waarbij het nodige onderzoek zal moeten worden verricht. Vernietiging besluit. Nieuw besluit op bezwaar.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 19-02-2013, 11/2953 WWB (met noot)
C.W.C.A. Bruggemann
RSV 2013/159
Onrechtmatig huisbezoek - nader onderzoek is 'verboden vrucht'.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 19-02-2013, 11/2953 WWB
USZ 2013/90
Het college kon in redelijkheid geen gebruikmaken van de resultaten van het nader onderzoek dat is ingesteld na een onrechtmatig huisbezoek. Het nader onderzoek was uitsluitend een vervolg op en onlosmakelijk verweven met de bevindingen van het onrechtmatige huisbezoek nu het in feite zag op het verifiŽren van deze bevindingen bij betrokkene.
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BK4047
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP1627
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI4324
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:269 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4626 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1287
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4346
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:651
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4465
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3832
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3149
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1240
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1223
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1218
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:745
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:701
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:700
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:608
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:586
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:483
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:456
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4470